close
دانلود آهنگ جدید
دریافت مقدار route value در razorpages

یک توسعه دهنده .Net

دریافت مقدار route value در razorpages

razor pages,mvc core,

فرض کنید ما یک razor page  داریم که یک id از نوع long دریافت میکند@page "{id}"و این مقدار می خواهیم در view همین razorpage  بگیرم  باید توجه داشت که route value  ها string  هستند باید آنها را به نوع مورد نظر خودمان تبدیل کنیم برای اینکار باید از pares کردن استفاده کنیم    var id = long.Parse((string)RouteData.Values["id"]);اگر به صورت دیگری بخواهیم تبدیل انجام دهیم به مشکل بر میخوریم مثلا    var id = (long)RouteData.Values["id"];یاRouteData.Values["id"]…

دریافت مقدار route value در razorpages

170

فرض کنید ما یک razor page  داریم که یک id از نوع long دریافت میکند


@page "{id}"


و این مقدار می خواهیم در view همین razorpage  بگیرم  باید توجه داشت که route value  ها string  هستند باید آنها را به نوع مورد نظر خودمان تبدیل کنیم برای اینکار باید از pares کردن استفاده کنیم

    var id = long.Parse((string)RouteData.Values["id"]);


اگر به صورت دیگری بخواهیم تبدیل انجام دهیم به مشکل بر میخوریم مثلا

    var id = (long)RouteData.Values["id"];
یا
RouteData.Values["id"] as long 

بخصوص آخری چون برای مقادیر value type  هست در صورتی که رشته به صورت reference type هست.


و یک نکته انحرافی که همیشه بلوک کد هاتون را در بالای view  قرار بدین @{} که در قسمت زیرین به این کد ها دسترسی داشته باشید.
و در آخر هم من بزودی به  ویرگول نقل مکان میکنم چون اونجا کد ها رو درست نشون میدهد !