close
دانلود آهنگ جدید
ValueTask در برنامه نویسی Async در c# 7

یک توسعه دهنده .Net

ValueTask در برنامه نویسی Async در c# 7

ValueTask,C# 7,Async/Await,

اگر متد Async  داریم که مقدار Value  Type بر میگرداند باید از ValueTask به جای Task استفاده کنم. اینکار باعث بهبود عملکرد کد میشود .منبع فارسیمنبع انگلیسیفرق بین Value Type با Refrence Type هم این هست که وقتی روی Value Type  ها کار میکنی مقدارش کپی می شه و مقدار اصلی دست نخورده  باقی میماند و کار ها روی مقدار کپی شده انجام میشود ولی روی Refrence Type هر کاری که انجام بدهید در واقع مقدار اصلی را دستکاری کرده اید. فرق Class با Struct دقیقا در همین است !

ValueTask در برنامه نویسی Async در c# 7

188

اگر متد Async  داریم که مقدار Value  Type بر میگرداند باید از ValueTask به جای Task استفاده کنم. اینکار باعث بهبود عملکرد کد میشود .منبع فارسی

منبع انگلیسی
فرق بین Value Type با Refrence Type هم این هست که وقتی روی Value Type  ها کار میکنی مقدارش کپی می شه و مقدار اصلی دست نخورده  باقی میماند و کار ها روی مقدار کپی شده انجام میشود ولی روی Refrence Type هر کاری که انجام بدهید در واقع مقدار اصلی را دستکاری کرده اید. فرق Class با Struct دقیقا در همین است !