close
دانلود آهنگ جدید
آموزش های xamarin c#

یک توسعه دهنده .Net

آموزش های xamarin c#

آموزش و نکات زامارین برنامه نویسی موبایل با سی شارپ

آموزش و نکات زامارین برنامه نویسی موبایل با سی شارپ

آموزش های xamarin c#

کار با Async/Await در Xamarin

در زامارین و حتی غیر از زامارین بعضی از متد ها هتند که نمایتوانیم مقدار بازگشتیشان را تغییر دهیم (مثلا GetView در اندروید یک متدیست که توسط سیستم عامل اتدروی فراخوانی میشود و ما نمی توانیم مقدار بازکشتی اس را تغییر دهیم) پس چون نمیتوانیم مقدار بازگشتی را تبدیل به Task یا Task<T>  که مقدار بازگشتی کلمه کلیدی async  هستند، نمیتوانیم از کلمه async  استفاده کنیم و چون await  همیشه با async  میاد پس نمیشود از await هم استفاده کرد ! پس در نتیجه درون متد ها نمیتوانیم از متدهای async دیگر نیز استفاده کنیم!

سه شنبه 13 آذر 1397 201 ادامه مطلب