close
دانلود آهنگ جدید
Razor Pages

یک توسعه دهنده .Net

Razor Pages

Razor Pages

Razor Pages

Razor Pages

ارسال  درخواست POST به RazorPage Handler و آپلود فایل به صورت Ajax

برای ارسال درخواست Post به سمت یک Razor Pages Handler Method باید RequestVerificationToken فرم هم ارسال بشود تا بتوانیم وارده هندلر Post  مان شویم

در این مطلب من میخواهم از طریق یک درخواست ajax یک فایل (تصویر) را در سمت سرور (Handler method post) آپلود کنم

یکشنبه 13 آبان 1397 770 ادامه مطلب

در پست قبلی گفتم که چطوری باید متد های GET  و  POST  Handler را چطوری در Razor Page  بسازیم و بیشتر هم روی Post  صحبت کردیم. حالا می خواهم بررسی کنم چطور به  method Handler  که ساختیم از طریق Url  به آن دسترسی داشته باشیم.در واقع این مکمل پست قبلی هست.

پنجشنبه 10 آبان 1397 247 ادامه مطلب

می توانیم کد و مدل در یک فایل .cshtml  یا درون فایل code behind که مختص فایل cshtml قرار بدهیم -  پسوند فایل code behind این cshtml.cs  است.

Razor page Handlers  یا متدهای Handler راهی برای اتصال درخواست های کاربر به متد های ما هستند. درخواست ها از فایل cshtml  آمده است.

 (Handler یعنی مدیریت کننده یا اداره کننده - همینطوری گفتم یک وقتی اگر سوال پیش اومد معنیش چی هست)


پنجشنبه 10 آبان 1397 192 ادامه مطلب